شمال ما

نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی شمال ما

داماش گیلان

نام مشتری: باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

جلال شرق

نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی جلال شرق

حرف تازه

نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی حرف تازه

سپیدرود ۱۳۴۷

نام مشتری: ستاره سرخ گیلان (حامیان باشگاه سپیدرود رشت)

جارستان

نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی جارستان

هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس

نام مشتری: هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان گیلان

صبح رشت

نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی صبح رشت

شعاع مشرق

نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی شعاع مشرق

آوای رشت

نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی آوای رشت

صبح گیلان

نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی صبح گیلان