عصر صادق


نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی عصر صادق

خدمات ارائه شده: نصب، راه اندازی و پشتیبانی سایت

مدت زمان انجام کار: ۱۴ روز

آدرس سایت: http://AsreSadegh.ir