صبح گیلان


نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی صبح گیلان

خدمات ارائه شده: طراحی نشان(لوگو)، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سایت

مدت زمان انجام کار: ۱۴ روز

آدرس سایت: http://SobheGilan.ir