صبح رشت


نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی صبح رشت

خدمات ارائه شده: طراحی نشان(لوگو)، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سایت

مدت زمان انجام کار: ۷ روز

آدرس سایت: http://SobheRasht.ir