شمال ما


نام مشتری: پایگاه خبری و تحلیلی شمال ما

خدمات ارائه شده: طراحی گرافیک اختصاصی و کدنویسی قالب، نصب، راه اندازی و پشتیبانی فنی از سایت

مدت زمان انجام کار: ۲۸ روز

آدرس سایت: http://ShomaleMa.com