سپیدرود ۱۳۴۷


نام مشتری: ستاره سرخ گیلان (حامیان باشگاه سپیدرود رشت)

خدمات ارائه شده: نصب، راه اندازی و پشتیبانی سایت

مدت زمان انجام کار: ۷ روز

آدرس سایت: http://Sepidrood1347.ir